Observatori de la recerca de la Catalunya central

L’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central (ORCC) és una iniciativa de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC) que té per objectiu la publicació d’informes anuals dels indicadors bibliomètrics (Índex h5) de la recerca que es duu a terme a les universitats, als centres hospitalaris i als centres tecnològics de la Catalunya Central.

A través d’un espai web, l’ORCC posa a disposició de la comunitat científicai i de la societat en general, aquests indicadors de recerca.

Previous slide
Next slide

Curadoria
Estudi +3

Programació
Arnau Aloy

Disseny
Jordi Mestres
Oriol Martí