Diner ètic

Les finances ètiques i solidàries fan compatible la rendibilitat econòmica amb la sostenibilitat social i ambiental. 

Un espai web on podràs posar els teus diners al servei de la transformació social i conèixer quines són les entitats financeres que treballen sota els principis de la transparència, la participació i l’economia real.

Curadoria
Estudi +3
Fets

Programació
Arnau Aloy

Il·lustracions
Marc Torrent

Disseny
Jordi Mestres
Oriol Martí